موضوع

فال و طاالع بینی

برای دیدن اسم عشق تان کلیک کنید

فال عشق : برای دیدن اسم عشق تان کمی با انگشتان دست تان گوشه های چشم تان را بکشید! (مثل ژاپنی ها) فال عشق با اسم مادر یعنی زندگی، مادر یعنی عشق، مادر یعنی مهر همه می شناسیمش؛ همون که با شکوه مهرش عشق را معنایی…