موضوع

کاریکاتور و طنز

کاریکاتورهای دنیای مدرن

دنیای ما کامل نیست و موارد بسیاری وجود دارد که نیاز به تغییر دارند. احتمالاً باید از خودمان شروع کنیم زیرا درک مشکلات ما اولین قدم برای حل آنهاست. تصاویر امروز یک حقیقت سخت در مورد دنیای مدرن را نشان می دهد ، اما ما معتقدیم که هر یک از ما…